Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Profil firmy

There are no translations available.

Spoločnosť bola založená v roku 2004 ako súčasť skupiny rodiny INALFA pod obchodným menom INALFA Zlaté Moravce a.s.. Spoločnosť zabezpečovala potrebu povrchovej úpravy KTL pre svoje interné potreby Pal – INALFA Vráble a.s. a pre potreby ďalších zákazníkov pre automobilový a neautomobilový priemysel. Pre svoju lokáciu, bol vybratý areál bývalého komplexu Calex Zlaté Moravce, ktorý bol vhodným dispozičným umiestnením pre technológiu kataforézneho lakovania. V tomto regióne.

V roku 2004 bola uvedená do prevádzky technológia kataforézneho lakovania – KTL. Dodávateľom technológie je spoločnosť AQUA – COMP HARD s.r.o. z Českej Republiky. Dodávateľom chemického materiálu pre predúpravnú linku je spoločnosť HENKEL. Dodávateľom farby je spoločnosť DuPONT. Spoločnosť začínala s jednozmennou prevádzkou.

  • V roku 2005 bola uvedená technológia odlakovania dielov.
  • V roku 2006 bola spoločnosť certifikovaná podľa systému ISO 9001, spoločnosťou TŰV SŰD Slovakia s.r.o..
  • V roku 2007 bola zavedená druhá zmena v prevádzke.
  • V roku 2008 bola uvedená technológia Pasivácie hliníkových dielov pre automobilový priemysel.
  • V roku 2010 bola zavedená trojzmenná prevádzka v spoločnosti na základe zvýšeného dopytu od zákazníkov na kataforézne lakovanie.
  • V roku 2011 bola spoločnosť certifikovaná na systém ISO 140001 a systém OHSAS 18001, spoločnosťou TŰV SŰD Slovakia s.r.o..
  • V roku 2012 bol inštalovaný nový dopravníkový systém od spoločnosti EISSENMANN Nemecko.

Spoločnosť má dostatočné výrobné a logistické kapacity pre potreby svojich zákazníkov.

Od začiatku existencie spoločnosti, spoločnosť veľmi úzko spolupracuje so sesterskou spoločnosťou Tegal s.r.o., Vráble, kde ponúka ďalšie povrchové úpravy pre automobilový a neautomobilový priemysel, ako napríklad zinkovanie, chromátovanie, pasivácia, zinoknikel, morenie, čiernenie, leštenie, atď... www.tesgal.sk

Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom aj logistickú podporu dopravou a skladovaním. Spoločnosť sa postupným vývojom vyprofilovala ako spoľahlivý dodávateľ povrchovej úpravy KTL pre automobilový a neautomobilový priemysel.